Faktura gällande köpt vård

Viktigt gällande fakturor avseende Köpt vård

Fakturafrågor avseende köpt vård koptvard@vgregion.se

Du som privat vårdgivare eller annat landsting som sänder fakturor avseende kostnader för Köpt vård kan idag skicka fakturor till oss på tre sätt.

 1. Pappersfaktura med pappersunderlag skickas via post:

  Västra Götalandsregionen
  Ekonomiservice / RIA eller Köpt Vård
  Regionens hus, 54287 Mariestad

 2. Pappersfaktura med e-underlag (zvf-underlag)
  Frågor om hur du skickar e-underlag ivard@vgregion.se

 3. E-faktura
  Frågor om hur du skickar e-faktura ivard@vgregion.se