Faktura gällande hjälpmedel

Alla beställningar som inkommer från inkop.hmf@vgregion.se samt sesam.lmn@vgregion.se är SESAM-beställningar och ska sändas till VGR enligt följande instruktioner och till de GLN-adresser som framgår i förteckningen nedan.

För hjälpmedelsfakturor finns ett unikt Beställar-ID per förvaltning Ni ska ange.
Beställar-ID anges som referens i referensfältet utan övrig text då detta är en automatiserad process. Text likt "Beställar-ID" får inte förekomma i referensen.

Hjälpmedelscentralen: 2300
Regionservice: 852111

Viktigt är även att ett korrekt ordernummer från beställningen följer med vid fakturering.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det finns ett antal undantag då lagen inte ska tillämpas, bland annat i de fall då e-faktura skulle innebära en risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet

Unika faktureringsadresser

Varje förvaltning inom Västra Götalandsregionen har en egen reskontra och därmed en egen GLN-adress för fakturering. Det är detta GLN ni uppger vid fakturering till VGR.

GLN-Adresser och Peppol-id - SESAM

Hjälpmedelcentralen
GLN: 7350003379911
Peppol-ID:0088: 7350003379911

Regionservice
GLN: 7350003379782
Peppol-ID: 0088:7350003379782

Hjälpmedel, webSESAM