DRN Västra delregionala nämnden

redovisning84x.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Besa Hoti

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 64

Inga-Lill Eklind

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 56

Elisa Karlberg

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 05

Sofia Axelsson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 48

Gunilla Carlsson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 68

Zenita Ahlin

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 39

Jasmine Källgård

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 93
Föräldraledig

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer