Koncernbanken

redovisning310.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Elisa Karlberg

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 05

Rooney Odisho

Controller

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 03

Zenita Ahlin

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 39

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer