Miljö- och regionutvecklingsnämnd

redovisning320.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Annelie Larsson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 80

Frida Eklöf

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 74

Zenita Ahlin

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 39

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer