Moderförvaltningen

redovisning310.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Gunilla Carlsson

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 68

Jennie Wähling

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 92

Jasmine Källgård

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 93
Föräldraledig

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer