Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd

redovisning320.regionservice@vgregion.se

Använd ovanstående e-post för snabb hantering.

Annelie Larsson

Ekonomiadministratör

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 80

Oskar Norlöv

Ekonom

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 37 71

Helén Wallerman

Servicechef, team 1

Telefonnummer