-

Under ombyggnad.

Lokalerna ligger under Mölndals sjukhus i sidnavigeringen.