Viktigt säkerhetsmeddelande från Decon Wheel gällande manöverbox med sesam nummer 54922 till drivaggregatet E-walk.

2022-11-28

Pinnen som är monterad på manöverboxens potentiometer kan lossna. Detta kan leda till att E-Walk kör okontrollerat.

Målet är att Decon Wheel ska genomföra den korrigerande säkerhetsåtgärden innan årets slut.

HMC har köpt in fyra E-walk samt sex manöverboxar som omfattas av detta säkerhetsmeddelande.

De sex inköpta manöverboxarna är reservdelar och identifiering pågår för att lokalisera på vilka lager eller hos vilka patienter de befinner sig.

Viktigt säkerhetsmeddelande