Personaltransporter

Personaltransporter

SUturen och REturen - körs av Västra Götalandsregionen.

Buss NÄL-Uddevalla sjukhus - körs av Västtrafik.

Mer om Resor och personaltransporter

  • Korttidsleasing

    Korttidsleasing är när du leasar en bil en kortare period, från någon timme upp till en månad. På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för korttidsleasing av bilar från regionens bilpooler och hur du bokar.

  • Taxi

    Du kan som medarbetare på Västra Götalandsregionen boka taxi internt. Notera att Skövde har en egen interntaxi som kan köra dig inom stadsgränsen.